Vera

Vera.

De enkla blommorna har en mjukt rosa färg med en ljusare mitt.

Mycket harmonisk.