Öppettider i jul! :

From 24 december har vi STÄNGT FÖR SÄSONGEN eller öppet enl överenskommelse.

Planteringsråd med Etableringsgaranti

Jorden är A och O – jordförbättra alltid!
Växternas rötter måste alltid ha tillgång till luft och vatten. En porös, sandig eller grov jord är syrerik men torkar lätt. En kompakt, tung lerjord håller vatten, men det finns en risk att överskottsvatten inte rinner undan. Växterna kan drunkna eller dö av syrebrist.

Den perfekta jorden håller kvar vatten men släpper samtidigt ner luft. Jordförbättring med mullämnen (torvmull, barkmull och planteringsjord) gör underverk för såväl lätta sandjordar som tunga lerjordar.

Jordförbättra med minst 1/3 mullämnen i den befintliga jorden. En mycket kompakt lerjord mår också bra av att blandas med barkmull.
Gödsla aldrig i direkt i planteringsgropen. Rötterna riskerar att brännas. Undantaget är välkomposterad kogödsel. Bra planteringsjord innehåller tillräckligt med näring för växten de första 5–6 veckorna vid vårplantering. Gödsla därefter.

Vad är dränering?
En bra dränerad jord släpper igenom överskottsvatten. I en dåligt dränerad jord blir vattnet kvar på ytan och jorden blir fullständigt vattenmättad. Få växter klarar detta under en längre period. En dåligt dränerad jord är även kall och blöt under vintern. Framförallt perenner får då svårt att överleva.
Åtgärda genom grundlig jordförbättring och rejäl uppluckring på djupet för att främja rötternas utveckling. I extrema fall kan nedgrävning av dräneringsrör i marken vara nödvändigt.

Planteringsgropens storlek
Bredden bör alltid vara större än djupet eftersom rötterna i allmänhet växter mer åt sidan än rakt ner. Det är alltid bättre att gräva en för stor grop än en för liten.
Mått för vägledning (djup x bredd i cm);
Träd (aldrig djupare än rotklumpen), rosor, rododendron, klätterväxter, solitärbuskar
ca 60 x 80 cm
Prydnadsbuskar, bärbuskar, barrväxter, häckplantor, stora perenner
ca 40 x 60 cm
Medelstora och små perenner
ca 30 x 40 cm

Plantera så här – allmänna råd

A. Krukodlande växter har odlats i kruka eller plastpåse. De har en intakt, genomrotad jordklump.
1. Genomvattna plantan; t.ex. i en vattenfylld hink en stund. Gräv gropen. Jordförbättra enl. råden för jordförbättring.
2. Sätt ner plantan med översta delen av rotklumpen strax under eller i nivå med jordytan. Fyll på jord nästan ända upp. Tryck till med händerna, trampa inte sönder klumpen.
3. Vattna rejält; 10–15 liter till en buske eller ett träd. När vattnet sjunkit undan, fyll på med mer jord och tryck till. Överst läggs gärna ca 2–5 cm täckbark mot uttorkning och ogräs.

B. Barrotade eller förpackade växter har nakna rötter, ev. förpackade i plastpåse eller nät och torvmull
1. Öppna ev. förpackning och klipp av alla långa rottrådar. Sätt växten i vatten eller lervälling en stund. Gräv gropen så djupt att rötterna får plats utan att vikas. Jordförbättra enl. råden för jordförbättring.
2. Sätt ner plantan med översta delen av rotsystemet strax under jordytan. Fyll jord nästan ända upp och tryck till med händerna eller lätt med foten. Skada inte rötterna.
3. Vattna rejält. När vattnet sjunkit undan, fyll på med mer jord och tryck till. Täck gärna med täckbark mot uttorkning och ogräs.

C. Växter med jordklump
har grävts upp med en intakt jordklump som ofta hålls samman med säckväv, ibland metallnät. Vanligtvis gäller detta barrväxter.
1. Plantera enligt råden för krukodlade växter men låt väven sitta kvar tills du placerat växten i gropen. Då knyter du upp väven, viker ut den och låter den ligga kvar. Alternativt tar du bort den försiktigt (metallnät bör alltid tas bort). Undvik att ha sönder jordklumpen.

 

Speciella råd för vissa växter

Frukt- och prydnadsträd
Slå ner en stödkäpp i gropen innan du sätter ner trädet. Den ska inte gå upp i kronan. Bind med trädband.
Ev. förädlingsställe (en liten utbuktning på stammen) ska vara ovanför jordytan. Vanligt på fruktträd.
Håll jorden fri från gräs och ogräs de första åren. Täck ev. med täckbark.

Rosor
Byt jord där det vuxit rosor tidigare.
Sätt förädlingsstället (den punkt där grenarna utgår ifrån) ca 10 cm under jordytan.
Vid höstplantering; kupa upp ca 10 cm jord. Sprid ut på våren.
Skär ner till ca 10 cm vid vårplantering. Vid höstplantering, klipp ner följande vår (när björken har ”musöron”).
Rosor älskar näring och kalk, jordförbättra med t.ex. rosjord.

Klätterväxter
De flesta klipps ner till ca 25 cm vid vårplantering. Vid höstplantering, klipp ner följande vår.
Klematis sätts med krukklumpen 10 cm under jordytan. Lägg gärna sand runt rothalsen. Bra för nybildning av skott och rötter. Plantera gärna skuggväxt. Tips: klematis växter bra i rosjord.

Häckväxter
Jordförbättra utmed hela häckens längd, inte enbart i gropar.
Klipp ner till ca 15 cm första våren. Undantag är barrväxter, bok och avenbok. Plantavståndet är beroende av växtslag, fråga i butiken.

Rododendron och andra ”surjordsväxter” (t.ex. blåbär, hortensia, ljung m.fl.)
Dessa vill ha en jord med lågt pH-värde, d.v.s. en sur jord. Bland befintlig jord med 2/3 naturell, okalkad torvmull och barkmull eller plantera direkt i rododendronjord.

 

Tips för extra lyckat resultat

Vattning vid plantering av häck
För att vara säker på att de unga häckplantorna får tillräckligt och lika mycket vatten är det praktiskt att vattna med en s.k. droppslang. Slangen läggs utmed hela raden och ger en jämn tillförsel av vatten utan onödiga vattenförluster.

Skydda vintergröna växter

Vintergröna växter, t.ex. barrväxter, avdunstar vatten tidigt på våren när solen börjar värma men marken fortfarande är frusen. Följden blir lätt torkskador, som vi ofta felaktigt tolkar som vinter- och köldskador. Hindra avdunstningen genom att täcka växterna med juteväv eller odlingsväv. Förebygg redan på hösten med att vattna ordentligt. Täck marken med kompost, barkmull eller likande som hindrar tjälen att gå på djupet.

Plantera i kruka
Krukplantering ger möjlighet att ha exotiska plantor utomhus. Förutsättningen är ett frostfritt, helst ljust utrymme för vinterförvaring, t.ex. uterum, växthus eller garage. Håll jorden ganska torr över vintern för att hindra växterna att ruttna. Spara inte in på jorden vid krukplantering. Välj en jord av högsta kvalitet. Lägg ett lager med lecakulor i botten för dränering.

Fler vattentips
Det känns som en självklarhet att nyplanterade växter vattnas kontinuerligt hela första året. Men tänk på att det är en stor fördel att göra det även andra året för att växten ska etableras. Vid plantering av träd är det bra att bygga upp en liten vall runt planteringsytan för att hålla kvar vattnet.

Håll undan ogräset

Håll undan ogräset från planteringsytan i minst två år. Plantan växter bättre och det blir enklare att vattna och gödsla.

Perfekt att plantera på hösten

Växterna är i bästa kondition och börjar växa extra tidigt följande vår. Du får gott om tid över till annat som ska göras.

Plantera E-plantor

E-plantor är utvalda för svenska förhållanden, de är svenskodlade och art/sortäkta. De är sunda, t.ex. är alla fruktträd i E-plantsystemet producerade från förädlingsris som testats och renats från plantburna sjukdomar, t.ex. virus.

 

Etableringsgaranti

Garantin gäller för fleråriga, vedartade prydnadsväxter såsom träd, buskar, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar.
Genom garantin ansvarar vi för att du får en felfri växt som uppfyller branschens krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet.
Dör växten trots att du har följt givna skötselanvisningar har du rätt att få en ny felfri växt till motsvarande värde. Samma villkor gäller för sortfel.
Med detta menas att vi ska garantera att växten är frisk och mår bra vid köpetillfället ( om inget annat nämns)och därför borde överleva sitt nya hem om den sköts som den ska men att vi efter att växten lämnat oss inte kan ta ansvar för vad som sedan händer med växten eller vad den utsätts för från och med då vi överlämnat den till er.
Obs! Garantingäller bara varor som säljes till fullt pris.

Reklamationsanvisningar
Om en inköpt växt inte vill ta sig och börja växa, låt den stå kvar på växtplatsen. Detta gäller också vid misstänkt sortfel. Kontakta oss om problemet så får du närmare information. Gräv alltså inte upp en planterad växt innan du rådfrågat oss. Vid reklamation ska kvitto på såld vara kunna visas upp. Inget kvitto-ingen reklamation.

Garantins varaktighet
Vedartade växter inköpta under vår och sommar (1/3–31/8, altså 1 mars-31 aug) reklamerar du senast 31/10 (altså 31 oktober, )samma år. Vedartade växter inköpta under hösten (1/9–31/12 altså 1 sept -31 dec ) kan reklameras senast 30/6 altså 30 juni året därpå.
För sortfel är reklamationstiden enligt konsumentköplagen 3 år.
Garantin gäller bara varor som är inköpta för fullt pris, altså inte pris-nersatta varor eller reavaror.

Garantin gäller inte:
Perenner, ettårsplantor (sommarblommor) omfattas inte av garantin, med undantag för rena sortfel.
Garantin gäller ej heller vid plantering i krukor, urnor eller liknade p.g.a. de extrema svängningarna i vatten- och näringstillförsel som följer vid sådan plantering.
Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet, t.ex. mekaniska skador, giftskador, felgödsling, felaktigt planteringsdjup, dålig dränering, om växten har fått för mycket eller för lite vatten, fått ohyra eller blivit utsatt för rådjur, hungriga harar eller liknande.
Garantin gäller ej för växter med sämre härdighet (lägre zonangivelse) än den som råder vid försäljningsstället, t.ex. en växt som är härdig i zon 1 men planteras i zon 3.

Spara kvittot. Du måste ha med kvittot för att kunna nyttja garantin.

Utan kvitto ingen reklamation.

Kransar och dekorationer

Framåt hösten så börjar vi dekorera och binda kransar. Fint att ha på dörren eller som bordsdekoration. En krans är Klick här för att läsa mer

Vårblommande lökar planteras på hösten

Blomsterlök. 😊
 
Plantera lökar på hösten och njut när de kommer upp på våren
 
Vi har ett stort sortiment av vårblommande höstlökar, Klick här för att läsa mer

Julblommor

Fram emot jul har vi ett stort sortiment av olika julblommor så som julbegonia, julstjärnor, hyacinter, julrosor mm och så Klick här för att läsa mer

Julgrupper

Vi skapar våra egna kreationer på julgrupper i butiken.
När advent börjar närma sig planterar vi julgrupper för fullt. Eftersom vi Klick här för att läsa mer

Prydnadsbuskar

Här hittar du det mesta i prydnadsbuskar,
allt från den låga marktäckande benveden till stora blommande buskar som paradisbusken.  Vi har Klick här för att läsa mer

Rosor

Välkomna hit och låt dig inspireras av rosornas magiska värld. Vi har ett stort sortiment av rosor i olika storlekar Klick här för att läsa mer

Perenner

Vi har en stor perennavdelning med många fina sorter och färger. Perenner är fleråriga växter, som blommar allt från tidig Klick här för att läsa mer

Fuchsia

Fuchsia är en klassiker som trivs bra i skuggan. Finns många olika sorter, häng, halvhäng och upprättväxande. Vi odlar våra Klick här för att läsa mer

Amaryllis

Ammaryllis och Multiflora-Amaryllis.
Vi planterar, odlar och driver alla våra amaryllis har i vara egna vaxthus.
Multiflora-amaryllisarnas
lökar och blommor är mindre än Klick här för att läsa mer

Odla potatis

Att odla potatis på friland och i planteringslådor är enkelt och gott. Potatis är en underbar delikatess när man tar Klick här för att läsa mer

Häck

Häck.
Med bruka eller som barrot?
Vilken storlek? Vad kostar det? Hur klipper man den? Och när?  Vad finns det för sorter Klick här för att läsa mer

Kryddor

Kryddor från egen odling?
Vi har ett stort sortiment av egenodlade kryddväxter. Kryddor är kul och ofta lätta att sköta, många Klick här för att läsa mer

Klematis

Clematis är en vacker och omåttligt populär växt. De allra flesta älskar att klättra på spaliéer, grindstolpar eller i träd Klick här för att läsa mer

Frukt & Bär

Frukt och bär och annat man kan äta från trädgården är både nyttigt och populärt bland både barn och vuxna.
Vi Klick här för att läsa mer

Vår och sommarblommor från egen odling

150Vi på Landqvists handelsträdgård odlar vår och sommarblommor i odlingsväxthusen som ligger i direkt anslutning till butiken. Det kallar vi Klick här för att läsa mer

Pelargoner

Egen odling av pelargoner
Vi driver upp pelargoner från plugg och rotade sticklingar till ståtliga plantor i våra stora odlingsväxthus här Klick här för att läsa mer

Prydnadsträd

Allt från mindre träd som magnolia och prydnadskörsbär som passar bra i den lilla villaträdgården eller framför sommarstugan till stora Klick här för att läsa mer

Barrväxter

Barrväxter är vintergröna, stiliga och blir mer och mer populära både i villaträdgården och till stora trädgårdar, som häck eller Klick här för att läsa mer