Anemonen Margarete

lite mindre än de andra anemonerna men med en intensivare färg. Mycket vacker.