Här är en bild från den skuggiga delen av vår perennavdelning.

Här har vi bullat upp med blommor, blad och gräs som trivs bra i den lite skuggigare trädgården.