Passa pa nu! 30-50%

 

Hej!
Passa på!

30-50%

på kvarvarande buskar, träd, perenner, rosor och klätterväxter.

På måndag 19 börjar vi klippa, sortera och ställa undan växterna inför årets övervintring!

Fruktträd 30 %

landskapsträd ex björk, rönn, liknande 30%

Acolade  30%

Smålönnar 50 %
citrus- träd       50%
Bambu 50%

Thuja drabant 50 %

Fjärilsbuskar  50%

Rosor/klätter 30%

Thuja smaragd 30 %

Övriga buskar och övriga prydnadsträd 40%

Obs gäller ej säsongs-växter som ex ljung

Gäller endast växter i butiken, gäller ej vid beställning.

Gäller så långt lagret räcker eller tills vi har inventerat och ställt undan det inför vintern.

Passa på!
Inventeringen börjar på måndag!

Välkomna!