Plantera Äpplen nu

Nu startar en bra tid för plantering av buskar, träd & perenner.

Temperaturen minskar något och nattfukten ökar. Detta ger en

bra förutsättning för etablering av nya växter i din trädgård.

Vi har stort sortiment av 2-åriga äppelträd.

Välkomna in !