Egen odling av penséer

Vi har egen odling av penséer, vår och sommarblommor.

Penséer tål några minusgrader.