Katten Skatten hjälper till att plocka fram blommor.

Världens bästa Katten Skatten hjälper till att packa upp blommor ute under tak. 💚