Vi fortsatter med att fylla pa med nya fina vaxter!

Vi fortsatter med att fylla pa med nya fina vaxter!

Vi har for tillfallet ett mycket brett sortiment av svenskodlade perenner som tal att skrytas med

och vi fortsatter att fylla pa vart eftersom!

Vi har aven borjat stalla ut vara egenodlade sommarblommor ifran stora vaxthuset aven

om vi rekomenderar att man haller lite koll pa vaderlaksraporten och att man tacker ordentligt

om temperaturen borjar vandra nerat nagra grader for mycket..

I krukan pa bilden har vi blandat bade sommarblommor och perenner  till en plantering som ar fin aven I skuggigt lage.