Företaget upphör

Vi har stängt då vi antingen upphör eller drivs vidare i annan regi längre fram.

Öppettider

Stängt

Planteringsråd och garanti

Jorden är A och O – jordförbättra alltid!
Växternas rötter måste alltid ha tillgång till luft och vatten. En porös, sandig eller grov jord är syrerik men torkar lätt. En kompakt, tung lerjord håller vatten, men det finns en risk att överskottsvatten inte rinner undan. Växterna kan drunkna eller dö av syrebrist.

Den perfekta jorden håller kvar vatten men släpper samtidigt ner luft. Jordförbättring med mullämnen (torvmull, barkmull och planteringsjord) gör underverk för såväl lätta sandjordar som tunga lerjordar.

Jordförbättra med minst 1/3 mullämnen i den befintliga jorden. En mycket kompakt lerjord mår också bra av att blandas med barkmull.
Gödsla aldrig i direkt i planteringsgropen. Rötterna riskerar att brännas. Undantaget är välkomposterad kogödsel. Bra planteringsjord innehåller tillräckligt med näring för växten de första 5–6 veckorna vid vårplantering. Forst darefter behover du godsla,

Vad är dränering?
En bra dränerad jord släpper igenom överskottsvatten. I en dåligt dränerad jord blir vattnet kvar på ytan  eller I gropen och jorden blir fullständigt vattenmättad. Få växter klarar detta under en längre period. En dåligt dränerad jord som innehaller mycket vatten blir mycket kall pa vintern och riskerar da att bli en stor isklump som lagger sig runt vaxtens rotter och kyler ner vaxten
Åtgärda genom grundlig jordförbättring och rejäl uppluckring på djupet för att främja rötternas utveckling. I extrema fall kan nedgrävning av dräneringsrör i marken vara nödvändigt.

Planteringsgropens storlek
Bredden bör alltid vara större än djupet eftersom rötterna i allmänhet växter mer åt sidan än rakt ner. Det är alltid bättre att gräva en för stor grop än en för liten.
Mått för vägledning (djup x bredd i cm);
Träd (aldrig djupare än rotklumpen), rosor, rododendron, klätterväxter, solitärbuskar
ca 60 x 80 cm
Prydnadsbuskar, bärbuskar, barrväxter, häckplantor, stora perenner
ca 40 x 60 cm
Medelstora och små perenner
ca 30 x 40 cm

Plantera så här – allmänna råd

A. Krukodlande växter har odlats i kruka eller plastpåse. De har en intakt, genomrotad jordklump.
1. Genomvattna plantan; t.ex. i en vattenfylld hink en stund. Gräv gropen. Jordförbättra enl. råden för jordförbättring.
2. Sätt ner plantan med översta delen av rotklumpen strax under eller i nivå med jordytan. Fyll på jord nästan ända upp. Tryck till med händerna, trampa inte sönder klumpen.
3. Vattna rejält; 10–15 liter till en buske eller ett träd. När vattnet sjunkit undan, fyll på med mer jord och tryck till. Överst läggs gärna ca 2–5 cm täckbark mot uttorkning och ogräs.

B. Barrotade eller förpackade växter har nakna rötter, ev. förpackade i plastpåse eller nät och torvmull
1. Öppna ev. förpackning och klipp av alla långa rottrådar. Sätt växten i vatten eller lervälling en stund. Gräv gropen så djupt att rötterna får plats utan att vikas. Jordförbättra enl. råden för jordförbättring.
2. Sätt ner plantan med översta delen av rotsystemet strax under jordytan. Fyll jord nästan ända upp och tryck till med händerna eller lätt med foten. Skada inte rötterna.
3. Vattna rejält. När vattnet sjunkit undan, fyll på med mer jord och tryck till. Täck gärna med täckbark mot uttorkning och ogräs.

C. Växter med jordklump
har grävts upp med en intakt jordklump som ofta hålls samman med säckväv, ibland metallnät. Vanligtvis gäller detta barrväxter.
1. Plantera enligt råden för krukodlade växter men låt väven sitta kvar tills du placerat växten i gropen. Då knyter du upp väven, viker ut den och låter den ligga kvar. Alternativt tar du bort den försiktigt (metallnät bör alltid tas bort). Undvik att ha sönder jordklumpen.

Speciella råd för vissa växter

Frukt- och prydnadsträd
Slå ner en stödkäpp i gropen innan du sätter ner trädet. Den ska inte gå upp i kronan. Bind med trädband.
Ev. förädlingsställe (en liten utbuktning på stammen) ska vara ovanför jordytan. Vanligt på fruktträd.
Håll jorden fri från gräs och ogräs de första åren. Täck ev. med täckbark.

Rosor
Byt jord där det vuxit rosor tidigare.
Sätt förädlingsstället (den punkt där grenarna utgår ifrån) ca 10 cm under jordytan.
Vid höstplantering; kupa upp ca 10 cm jord. Sprid ut på våren.
Skär ner till ca 10 cm vid vårplantering. Vid höstplantering, klipp ner följande vår (när björken har ”musöron”).
Rosor älskar näring och kalk, jordförbättra med t.ex. rosjord.

Klätterväxter
De flesta klipps ner till ca 25 cm vid vårplantering. Vid höstplantering, klipp ner följande vår.
Klematis sätts med krukklumpen 10 cm under jordytan. Lägg gärna sand runt rothalsen. Bra för nybildning av skott och rötter. Plantera gärna skuggväxt. Tips: klematis växter bra i rosjord.

Häckväxter
Jordförbättra utmed hela häckens längd, inte enbart i gropar.
Klipp ner till ca 15 cm första våren. Undantag är barrväxter, bok och avenbok. Plantavståndet är beroende av växtslag, fråga i butiken.

Rododendron och andra ”surjordsväxter” (t.ex. blåbär, hortensia, ljung m.fl.)
Dessa vill ha en jord med lågt pH-värde, d.v.s. en sur jord. Bland befintlig jord med 2/3 naturell, okalkad torvmull och barkmull eller plantera direkt i rododendronjord.

Tips för extra lyckat resultat

Vattning vid plantering av häck
För att vara säker på att de unga häckplantorna får tillräckligt och lika mycket vatten är det praktiskt att vattna med en s.k. droppslang. Slangen läggs utmed hela raden och ger en jämn tillförsel av vatten utan onödiga vattenförluster.

Skydda vintergröna växter

Vintergröna växter, t.ex. barrväxter, avdunstar vatten tidigt på våren när solen börjar värma men marken fortfarande är frusen. Följden blir lätt torkskador, som vi ofta felaktigt tolkar som vinter- och köldskador. Hindra avdunstningen genom att täcka växterna med juteväv eller odlingsväv. Förebygg redan på hösten med att vattna ordentligt. Täck marken med kompost, barkmull eller likande som hindrar tjälen att gå på djupet.

Plantera i kruka
Krukplantering ger möjlighet att ha exotiska plantor utomhus. Förutsättningen är ett frostfritt, helst ljust utrymme för vinterförvaring, t.ex. uterum, växthus eller garage. Håll jorden ganska torr över vintern för att hindra växterna att ruttna. Spara inte in på jorden vid krukplantering. Välj en jord av högsta kvalitet. Lägg ett lager med lecakulor i botten för dränering.

Fler vattentips
Det känns som en självklarhet att nyplanterade växter vattnas kontinuerligt hela första året. Men tänk på att det är en stor fördel att göra det även andra året för att växten ska etableras. Vid plantering av träd är det bra att bygga upp en liten vall runt planteringsytan för att hålla kvar vattnet.

Håll undan ogräset

Håll undan ogräset från planteringsytan i minst två år. Plantan växter bättre och det blir enklare att vattna och gödsla.

Perfekt att plantera på hösten

Växterna är i bästa kondition och börjar växa extra tidigt följande vår. Du får gott om tid över till annat som ska göras.

Plantera E-plantor

E-plantor är utvalda för svenska förhållanden, de är svenskodlade och art/sortäkta. De är sunda, t.ex. är alla fruktträd i E-plantsystemet producerade från förädlingsris som testats och renats från plantburna sjukdomar, t.ex. virus.

 

Garanti

Garantin gäller för fleråriga, vedartade växter såsom träd, buskar, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar.
Genom garantin ansvarar vi för att vi vid kopet overlamnar  en frisk, felfri växt som uppfyller branschens krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet.
Dör växten trots att du har följt givna skötselanvisningar har du rätt att få en ny felfri växt till motsvarande värde. Samma villkor gäller för sortfel.
Med detta menas att vi ska garantera att växten är frisk och mår bra da du koper den av oss och att den  därför borde överleva och utvecklas som den ska I sitt nya hem om den sköts om som den ska skotas.

Daremot kan vi ej ensvara for hur vaxten mar eller vad som hander med vaxten  efter det att vi har overlamnat vaxten till kund. Folj odlingsraden for att vaxten ska fortsatta att ma bra och holla sig fin.

Obs! Garantin gäller bara varor som säljes till fullt pris. Garantin galler  inte pris-nersatta varor eller reavaror. 

Vid reklamation ska kvitto på såld vara alltid visas upp. 

Inget kvitto-ingen reklamation.

Observera att vi  inte ansvar for forfrysningar eller for vinterskador.

Om en  växt som du har kopt har dor eller inte vill ta sig och börja växa, trots att du har foljt odlingsanvisningarna,  låt den stå kvar på växtplatsen och kontakta oss ang problemet så får du närmare information. Gräv alltså inte upp en planterad växt innan du rådfrågat oss. Detta gäller också vid misstänkt sortfel.

För sortfel är reklamationstiden enligt konsumentköplagen 3 år

Garantin innefattar ej
Ettårsplantor. sommarblommor, eller perenner med undantag för rena sortfel.
Garantin gäller ej heller om vaxten  planteras i krukor, urnor eller liknade p.g.a. de extrema svängningarna i vatten- och näringstillförsel som latt följer vid sådana planteringar.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet, t.ex. mekaniska skador, giftskador, felgödsling, felaktigt planteringsdjup, dålig dränering, om växten har fått för mycket eller för lite vatten, miss skotsel eller andra handhavande fel.

Garantin galler heller inte om vaxten drabbas av  ohyra eller blivit utsatt för rådjur, harar eller liknande angrepp.
Garantin gäller ej om man planterar vaxten I en hogre zon an vad som rekomenderas för växten  t.ex. om en växt som är härdig i zon 1 planteras i zon 3. Anvand zonkarta om du ar osaker pa vilken zon som galler dar vaxten ska planteras.

Garantin gäller ej vid förfrysning, frostskador eller andra vinterskador -eller torkskador som kommit till efter köpet då vi inte kan påverka vädret eller hur vida växten blir vattnad eller inte. Har växten utvecklat blommor och blad och vädret slår om och det blir jättekallt så kan bladen som inte är vana vid den kylan börja sloka kraftigt eller blommorna frysa och ramla av. Det är tråkigt när det händer men inget vi kan rå för. Det händer här också ibland. Man kan motverka detta i viss mån genom att svepa in ex kronan med blad och blommor med en fiberduk. Observera att det finns både tunna och tjockare fiberduk och att de håller värmen olika mycket. Har du glömt att svepa in växten eller det blir kallare än att fiberduken står emot kylan och bladen hänger slappA och livlösa rakt ner för att sedan torka och se risiga ut. Prova att plocka av de torkade bladen, evt klipp försiktigt bort de förfrusna topparna när kylan är över så får växten oftast nya blad även om det kan ta lite tid. Håll koll på minusgraderna och svep känsliga växter om det visar sig att temperaturen  ska bli lägre än 0 grader.  År 2 så har växten ofta anpassat sig till Uppsalaklimatet och får då löv lite senare och blir därför inte skadade av frost och kyla.

 

Spara kvittot. Du måste ha med kvittot för att kunna nyttja garantin.

Utan kvitto ingen reklamation.

Aktuellt