Sådd & plantering.

Tomas är i fullgång med sådd av pensé.

Även plantering är i gång.