Sunrise White

Kraftigtväxande pelargon med vita blommor och ljust gröna blad