Stor petunia ”Caffe Latte”

 

Vill ha en jämt fuktig jord och trivs i sol.